0 Кошница

Контакт

"My Real Way" България

гр. Сливен
бул. "Стефан Караджа", 2. 1 ет,
Център по интегративна медицина.
"БИОМЕДИС" ООД
Telephone: +359 878 25 78 23
E-mail: biomediscim@gmail.com
Skype: biomedis.cim

гр. София
кв Изток, ул."Еужен Потие", магазин 2
Телефон: 02/4688123, +359 88 5468549
E-mail:office@condicia.com

гр. Варна
ул. „Архимандрит Филарет“ 6
тел: +359 88 8726450
email: biomedisvarna@gmail.com