0 Кошница

Регистрация по държави

Всички продукти на международния алианс "MyRealWay" са произведени в Европейския съюз, в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз: Регламент на Съвета на Европейския парламент - Регламент (ЕС) № 1169/2011, Регламент (ЕС ) № 1924/2006, Регламент (ЕС) № 1925/2006, Регламент (ЕС) № 1924/2006, Регламент (ЕС) № 432/2012, Регламент (ЕС) № 1333/2008, Регламент (ЕС) № 1881 на Комисията / 2006 г., Регламент (ЕС) № 852/2004. 

В момента процеса за официално регистрация на "My Real Way" серия е завършена в следните страни:

Австрия    

България 

Германия 

Грузия

Естония   

Ирландия    

Латвия

Литва  

Обединено кралство 

Полша  

Румъния

Словакия

Словения

Украйна

Унгария  

Холандия 

Чехия

Швеция  


Моля, изтеглете ”MyRealWay” продуктови листовки за Вашия бизнес на Вшия език!


Свали файл